Stavební výstavy 2010 v Pardubicích a Hradci Králové

02.03.2010 19:50

KJ výstavnictví Kašpar a Juklíček si Vás dovoluje pozvat na připravovanou stavební výstavu v Pardubicích pod názvem.

15. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA: 4.3. - 6.3.2010 - IDEON PARDUBICE

13. STAVBA A ZAHRADA HRADEC KRÁLOVÉ 2010: 25.3. - 27.3.2010 - ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ

15. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA - PODZIM: 7.10. - 9.10.2010 - IDEON PARDUBICE

Cílem a obohacením stavebních výstav v roce 2010 v Pardubicích a Hradci Králové bude, jak se osvědčilo na podzimní stavební výstavě v Pardubicích, podporovat a seznamovat nejširší veřejnost a organizace s cílem programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" Ministerstva živostního prostředí administrovaným SFŽP a nabídkou odborných firem zabývajících se touto problematikou.

Program "ZELENÁ ÚSPORÁM" má zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Návštěvníci těchto výstav budou mít možnost získat nové informace týkající se tohoto dotačního programu, a to přímo na stánku Státního fondu životního prostředí ČR, setkat se s odborníky, stavebními specialisty a případně se svými dodavateli. Mohou poznat nové stavební technologie a materiály, odvlhčování staveb, speciální druhy zateplování domů, okna, dveře, schodiště, podlahy, kovářské a truhlářské výrobky, bazény, zahradní architekturu, zahradní stavby, okrasné dřeviny a další.

Více informací a fotografií z výstav najdete na  www.kjvystavnictvi.cz.

Zpět